Gamybinio pastato priestatas

Nauja statyba, pastato plotas 900 m2

Objekto adresas: Gergždelių km.