Apie įmonę

UAB „Elitus“ – šiuolaikiška ir profesionali statybų bendrovė. Visa, ką darome – statome, renovuojame, – yra tvirtas mūsų įsipareigojimas klientams. Statybos paslaugų versle dirbame nuo 1995 metų. Įmonėje pastoviai dirba apie 50 darbuotojų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos suteikta Teisė atlikti statinio ar statinio dalies statybos darbus. Sėkmingos veiklos pagrindas ir esminis bendrovės darbo principas yra atliekamų statybos ir remonto darbų kokybės užtikrinimas, pastovus darbo proceso tobulinimas iki vartotojo reikalavimus tenkinančio aukščiausios kokybės produkto.

Mūsų vizija:

Tapti patrauklia statybos paslaugas teikiančia bendrove, kurią klientas rinktusi pirmąja.

Mūsų misija:

Pranokti visų mūsų užsakovų ir partnerių lūkesčius statybos darbų procese.

Mūsų tikslai:

  • Rūpintis klientų poreikių tenkinimu ir kokybišku paslaugų teikimu;
  • Nuolatos tobulinti darbo procesus, nepriekaištingai teikiant paslaugas;
  • Siekti, kad visų lygių darbuotojai pagal kompetenciją būtų atsakingi už atlikto darbo kokybę;
  • Modernizuoti statybos bei remonto darbų technologinę įrangą, įdiegiant technines naujoves.

Mūsų veiklos pagrindas:

profesionalumas bei kokybė, kurią garantuoja nuolatinis mūsų darbuotojų asmeninis ir profesinis tobulėjimas, jų kompetencija ir išsilavinimas bei veiklos svarbos suvokimas.

2014 m. įmonė sertifikuota

UAB “ELITUS” buvo sertifikuota pasaulyje pirmaujančios sertifikavimo įstaigos DNV GL – Business Assurance ir nuo 2014 rugpjūčio 20 dienos suteikti bendrųjų statybos darbų, genrangos darbų ir projektavimo valdymo sričių standartai:

  • Kokybės standartas ISO 9001:2015
  • Aplinkosaugos standartas ISO 14001:2015
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas OHSAS 18001:2007
  • Politika

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

OHSAS 18001:2007

Politika

Statybos įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje kvalifikacijai tobulinti

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą bus sudaroma galimybė statybos įmonių darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, gaunant aukščiausios kokybės mokymus, orientuotus į praktinius mokymus darbo vietoje.

Projekto esmė: visos projekte numatytos mokymų programos yra parengtos pagal atitinkamos įmonės – partnerės poreikius, atliktas vidines analizes, todėl tikimasi, kad inicijuojamas projektas padės spręsti įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio problemas, užtikrins efektyvų įgytų žinių panaudojimą praktiniuose užsiėmimuose, padės įgyjamas kompetencijas naudoti tiesioginėje darbo vietoje, skatins darbuotojų darbo našumo didėjimą. Be to, projekte numatyta, kad verslo asociacija įvertins mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos darbuotojų kompetencijas patvirtinančius pažymėjimus.

Projekto rezultatas: planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus apmokytas 217 dirbantis asmuo, kuriems bus įvertinta kvalifikacija ir suteikti mokymo programos baigimo pažymėjimai.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto numeris – 09.4.3-ESFA-K-827-04-0004.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020/12 – 2022/12
Projekto vertė – 599 924,54 Eur
Projekto paramos dydis – 359 954,71 Eur

GENRANGA IR BENDRASTATYBINIAI DARBAI

Atliekame genrangos paslaugas bei plataus profilio bendrastatybinius darbus – atliekame administracinių, gamybinių, visuomeninės paskirties ir žemės ūkio objektų statymo, pertvarkymo, remonto ir rekonstrukcijos darbus.

BETRANŠĖJĖS
TECHNOLOGIJOS

Betranšėją tecnologiją naudojame tiesdami naujus vamzdynus arba kabelius. Naudodami betranšėją technologiją išvengiame aplinkos niokojimo (neardoma asfalto danga, šaligatviai, išsaugomi medžiai, kiti žalieji plotai), eismo gatvėse uždarymo bei išlaidų atstatymo darbams.

STATYBINĖS TECHNIKOS
NUOMA

UAB „Elitus“, turinti didelę gamybinę bazę su pagrindinių statybinių mašinų bei smulkiosios mechanizacijos parku bei statybine įranga, teikia nuomos paslaugas.

ŽEMĖS
DARBAI

Atliekame įvairius žemės darbus: vamzdynų ir elektros kabelių tranšėjų kasimas, atstatymas, statybos sklypo reljefo tvarkymas, pamatų duobių, pylimų supylimas, kanalų ir griovių kasimas bei jų tvirtinimas ir kt.