UAB “ELITUS” yra šiuolaikiška ir profesionali statybų bendrovė. Visa, ką darome – statome, renovuojame, – yra tvirtas mūsų įsipareigojimas klientams. Statybos paslaugų versle dirbame nuo 1995 metų. Įmonėje pastoviai dirba apie 50 darbuotojų. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos suteikta Teisė atlikti statinio ar statinio dalies statybos darbus. Sėkmingos veiklos pagrindas ir esminis bendrovės darbo principas yra atliekamų statybos ir remonto darbų kokybės užtikrinimas, pastovus darbo proceso tobulinimas iki vartotojo reikalavimus tenkinančio aukščiausios kokybės produkto.

Mūsų vizija:

  • Tapti patrauklia statybos paslaugas teikiančia bendrove, kurią klientas rinktusi pirmąja.

Mūsų misija:

  • Pranokti visų mūsų užsakovų ir partnerių lūkesčius statybos darbų procese.

Mūsų tikslai:

  • Rūpintis klientų poreikių tenkinimu ir kokybišku paslaugų teikimu;
  • Nuolatos tobulinti darbo procesus, nepriekaištingai teikiant paslaugas;
  • Siekti, kad visų lygių darbuotojai pagal kompetenciją būtų atsakingi už atlikto darbo kokybę;
  • Modernizuoti statybos bei remonto darbų technologinę įrangą, įdiegiant technines naujoves.

Mūsų veiklos pagrindas – profesionalumas bei kokybė, kurią garantuoja nuolatinis mūsų darbuotojų asmeninis ir profesinis tobulėjimas, jų kompetencija ir išsilavinimas bei veiklos svarbos suvokimas.

UAB “ELITUS” buvo sertifikuota pasaulyje pirmaujančios sertifikavimo įstaigos DNV GL – Business Assurance ir nuo 2014 rugpjūčio 20 dienos suteikti bendrųjų statybos darbų, genrangos darbų ir projektavimo valdymo sričių standartai:
Kokybės standartas ISO 9001:2015
Aplinkosaugos standartas ISO 14001:2015
Darbuotojų saugos ir sveikatos standartas OHSAS 18001:2007
Politika

Nuo 2014 metų lapkričio 19 dienos UAB “ELITUS” tapo oficialia Šiaulių pramonininkų asociacijos nare. Pažymėjimo registracijos nr. 125. Nuo 2019 metų sausio 28 dienos tapome Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų nariu.

Statybos įmonių darbuotojų mokymai darbo vietoje kvalifikacijai tobulinti

Projekto tikslas – užtikrinti darbuotojų nuolatinį kvalifikacijos lygio palaikymą bus sudaroma galimybė statybos įmonių darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją, gaunant aukščiausios kokybės mokymus, orientuotus į praktinius mokymus darbo vietoje.

Projekto esmė: visos projekte numatytos mokymų programos yra parengtos pagal atitinkamos įmonės – partnerės poreikius, atliktas vidines analizes, todėl tikimasi, kad inicijuojamas projektas padės spręsti įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio problemas, užtikrins efektyvų įgytų žinių panaudojimą praktiniuose užsiėmimuose, padės įgyjamas kompetencijas naudoti tiesioginėje darbo vietoje, skatins darbuotojų darbo našumo didėjimą. Be to, projekte numatyta, kad verslo asociacija įvertins mokymus baigusių darbuotojų kompetencijas ir išduos darbuotojų kompetencijas patvirtinančius pažymėjimus.

Projekto rezultatas: planuojama, kad projekto įgyvendinimo metu bus apmokytas 217 dirbantis asmuo, kuriems bus įvertinta kvalifikacija ir suteikti mokymo programos baigimo pažymėjimai.
Projektas finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir įgyvendinamas pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-827 „Pameistrystė ir kvalifikacijos tobulinimas darbo vietoje“.

Projekto numeris – 09.4.3-ESFA-K-827-04-0004.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020/12 – 2022/12
Projekto vertė – 599 924,54 Eur
Projekto paramos dydis – 359 954,71 Eur

GENRANGA IR BENDRASTATYBINIAI DARBAI

BETRANŠĖJĖS
TECHNOLOGIJOS

STATYBINĖS TECHNIKOS
NUOMA