Gamybinio pastato Vaitkaus g. Šiauliuose priestatas

Klientas: UAB „Lietmeta“
Data: 2016

Info: Genrangovas.

Nauja statyba, pastato plotas: 3780 m2.
F. Vaitkaus g.1, Šiauliai.